WZD 2024

RK ZZITD zwołała na dzień 21 i 22 marca 2024r. Walne Zebranie Delegatów. Zebranie odbędzie się w Hotelu Podróżnik Koszuty 16a Środa Wlk. Rozpoczęcie obrad godz. 09:00. O szczegółach spotkania, w tym porządku obrad, delegaci zostaną poinformowani w najbliższym czasie.