Pismo NSZZ Solidarność Regon Mazowsze nr 3503 w WITD Radom i odpowiedź RKZZITD