Spotkanie z Głównym Inspektorem

W dniu 7 marca 2024r. przedstawiciele Rady Krajowej ZZITD wzięli udział w spotkaniu z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Arturem Czapiewskim.

Podjęte zostały tematy o kierunkach rozwoju i zmian ITD. Przekazano po raz kolejny obawy inspektorów o tym, że wizja kierownictwa może się skończyć tylko odzespoleniem. Poinformowano, że inspektorzy czekają na konkrety na piśmie potwierdzające kierunek refom dot. rozwoju ITD, pod którym oczekujemy, że podpisze się zarówno Główny Inspektor , ale przede wszystkim Minister Infrastruktury, dając niejako rękojmię opracowania ustawy, spełniającą oczekiwania inspektorów, po to aby móc ogłosić zwieszenie protestu. Wskazano również na wciąż nierozwiązane problemy dot. rozporządzenia o badaniach, mundurach czy o równoważniku za mundur. Główny Inspektor poinformował, że postara się nakłonić, by już w przyszłym tygodniu zwołać zespół, który powołany został zarządzeniem Ministra Infrastruktury.