Posiedzenie zespołu do spraw emerytur pomostowych.

W dniu 7 marca 2024r. przedstawiciele Rady Krajowej ZZITD wzięli udział w spotkaniu w ramach Rady Dialogu Społecznego, dotyczącym poszerzenia w Ustawie o emeryturach pomostowych wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Inspektoratu Pracy oraz reprezentanci grup zawodowych pretendujących do uzyskania statusu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Reprezentanci Inspektorów Transportu Drogowego przekazali pismo zawierające wniosek o dopisanie zawodu Inspektora do prac o szczególnym charakterze i po raz kolejny przedstawili argumenty uzasadniające uprawnienie do uzyskania emerytur pomostowych. W wyniku prowadzonych rozmów, zebrane w sprawie gremium jednogłośnie orzekło, że praca Inspektora Transportu Drogowego wypełnia ustawową definicję wynikającą z art. 3 ust. 3 Ustawy o emeryturach pomostowych, tj. pracy o szczególnym charakterze. Dotyczy to Inspektorów faktycznie wykonujących czynności na drodze.

Obecnie czekamy na ostateczną decyzję co do prac, które zostaną ostatecznie ujęte w wykazie zmian do wyżej wymienionej Ustawy.

Na dzisiaj zgodę na poszerzenie wykazu ze wszystkich ubiegających się grup zawodowych otrzymali: Operatorzy bezpieczeństwa na lotniskach, Inspektorzy Transportu Drogowego. Operatorzy numerów alarmowych 112 mają zgodę pod warunkiem dopełnienia pisemnych formalności. Do rozpatrzenia pozostały grupy zawodowe: dróżników przejazdowych, automatyków kolejowych i pracowników przemysłu chemicznego. Zakłada się, że do połowy roku zapadnie decyzja w ich sprawie. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie zmiany do Ustawy o emeryturach pomostowych rozszerzającej wykaz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze którym zająć się ma kierownictwo OPZZ i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.