Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy uwzględniającej kierunki rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego

W dniu 18 marca 2024 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się pierwsze spotkanie członków Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy uwzględniającej kierunki rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego. Obradom przewodniczyła Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Pani Renata Rychter. Do prac Zespołu powołani zostali również:

 • Pani Magdalena Miętus – Dyrektor Departamentu Prawnego,
 • Pan Adam Orzechowski – Dyrektor Departamentu Budżetu,
 • Pan Jarosław Waszkiewicz – Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych,
 • Pan Konrad Romik – Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Pan Miron Ossowski – Dyrektor Biura Ministra,
 • Pan Artur Czapiewski p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego,
 • Pan Robert Biegała – przedstawiciel Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Pan Grzegorz Rutkiewicz – przedstawiciel Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Pan Łukasz Zajdel – przedstawiciel Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Pan Szymon Chojnacki – przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej ZZITD w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego,
 • Pan Piotr Stachowiak – przedstawiciel Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego,
 • Pan Tomasz Staszkiewicz – przedstawiciel Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego,
 • Pani Magdalena Mularczyk – przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Nr 47 NSZZ „Solidarność 80”,
 • Pani Daria Gackowska – przedstawiciel Związku Zawodowego Kujawsko-Pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Pani Izabela Woźniak – przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu.

Pani Przewodnicząca szczegółowo przedstawiła plan i harmonogram prac Zespołu. Ogólne założenia są następujące, obrady prowadzone będą w następujące po sobie poniedziałki aż do dnia 15 maja 2024r. Każde spotkanie poświęcone będzie innemu rozdziałowi projektu ustawy. Cała praca Zespołu skupić się ma na stworzeniu ram ustawy zmieniającej całą Inspekcję Transportu Drogowego w autonomiczną, podległą bezpośrednio Ministrowi Infrastruktury instytucję o szerokim zakresie kompetencji i uprawnień. W jej skład miałaby min. wchodzić umundurowana jednostka kontrolna posiadająca statut służby.

Plany są bardzo ambitne i niewątpliwie czeka nas dużo pracy. Jako Wasi reprezentanci, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by podejść do tego zadania z pełną dyscypliną i merytorycznym przygotowaniem. Bardzo liczymy na Wasze sugestie i uwagi. Prace Zespołu muszą zakończyć się do 15 maja 2024r. Po tym terminie Pani Przewodnicząca Renata Rychter będzie miała 15 dni na opracowanie propozycji legislacyjnych omawianego projektu i w dniu 30 maja 2024r. złoży na ręce Ministra Infrastruktury gotowe, wypracowane przez Zespół rozwiązanie. W sytuacji, gdy pojawią się jakieś rozbieżności w kwestiach projektu, które zaprezentują Strony, Pani Przewodnicząca ostatecznie przekaże Panu Ministrowi swoją rekomendację oraz opinię pozostałych członków Zespołu. Co dalej? O tym zadecyduje już sam Pan Minister.

            Zapewniamy, że będziemy Was na bieżąco informowali o kolejnych etapach prac Zespołu, uwzględniając Wasze uwagi i spostrzeżenia.