WZD2024

W dniach 21 i 22 marca 2024 odbyło się Walne Zebranie Delegatów. Pierwszy dzień obfitował w sprawozdania z bieżącej działalności władz Związku oraz liczne rozmowy o prowadzonych sporach zbiorowych w poszczególnych ZOZ.

Po raz pierwszy zaproszenie na WZD przyjęli p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Artur Czapiewski oraz Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Paweł Gancarz. Gościliśmy również, po raz pierwszy, przedstawiciela OZPTD Przewodniczącego Regionu Wojciecha Polowczyka. Trzygodzinne rozmowy dały możliwość wymiany poglądów, przedstawienia wizji co do kierunków rozwoju ITD.  Niepodważalnie najlepszą formą rozwiązywania problemów jest rozmowa. Spotkanie otworzyło drzwi do konstruktywnego dialogu i współpracy. Nie mamy wątpliwości, że inspektorzy ITD odgrywają kluczowa rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na polskich drogach i w walce z nieuczciwą konkurencją. Liczymy, że spotkanie pomogło w wypracowaniu strategii działania, która będzie służyć temu celowi. Wspólna wymiana myśli pomogła również w zrozumieniu obu stron oraz znalezieniu rozwiązań, które będą korzystne zarówno dla inspektorów, jak i kierownictwa.

Drugiego dnia podsumowaliśmy podjęte decyzje, przyjęliśmy strategie na kolejne działania. Delegaci zapoznali się również ze statystykami wynikającym z akcji protestacyjnej oraz strukturą wynagrodzeń (mnożniki, dodatki, nagrody) w poszczególnych inspektoratach.

Wskazano, na potrzebę złagodzenia akcji protestacyjnej, czyli zmianę proporcji w statystykach kontroli, by okazać zaufanie nowym władzom co do obranego kierunku zmian, czyli przekształcenia ITD w służbę mundurową, co GI wskazał jako priorytet.