Pozew zbiorowy

Rada Krajowa informuje,  iż Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego rezygnuje z wystąpienia  z  pozwem zbiorowym wobec Skarbu Państwa dotyczącym waloryzacji wynagrodzeń. Decyzja ta została podjęta na skutek niewielkiego zainteresowania problem braku waloryzacji wynagrodzeń wśród pracowników Inspekcji i nie zebraniem odpowiedniej ilości osób chętnych do przystąpienia do  przedmiotowego pozwu.