Odpowiedź Szefa Służby Cywilnej

W załączeniu odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na nasze pismo. Komentarz 
wydaje się zbędny...
1_001 2_001 3_001 4_002