Zjazd sprawozdawczo wyborczy

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 24 i 25 marca 2017r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy odbędzie się w Łodzi, w hotelu Focus przy ul. Łąkowej 23/25
Link: http://www.focushotels.pl/lodz,30.html

Rozpoczęcie obrad godz. 15.00. w dniu 24 marca 2016r.