Pogrążeni w żałobie z bólem i niedowierzaniem żegnamy…