Uroczystości pogrzebowe

Pogrążeni w bólu po stracie tragicznie zmarłego naszego kolegi Pawła Stępnia, informujemy iż uroczystości pogrzebowe odbędą się w dni 31 sierpnia 2017r. o godzinie 14.00 w Kościele Św. Wojciecha w Rudzie (pow. wieluński), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz w Rudzie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich inspektorów wykonujących w tym czasie obowiązki służbowe do uczczenia pamięci naszego Kolegi poprzez włączenie sygnałów dźwiękowych w pojazdach inspekcji transportu drogowego na okres 1 minuty o godz. 14 stej.

Cześć Jego pamięci