ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ZZITD

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 16/17 marca 2018r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczy odbędzie się w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111
w  hotelu sieci „mHotel”

Rozpoczęcie obrad godz. 16.00. w dniu 16 marca 2018r.

Pozostałe szczegóły oraz porządek obrad znajduje się w zaproszeniach, które zostaną rozesłane
do Przewodniczących Delegatur ZZITD.

Link do strony siedziby zjazdu