Walne Zebranie Delegatów 2018

W dniach 16-17 marca 2018 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku
Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.

W pierwszym dniu obrad Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie z działalności  oraz udzielili absolutorium Radzie Krajowej ZZITD.

W drugim dniu obrad wziął udział zaproszony Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła.
W trakcie spotkania przedstawił cele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, z których wynika, że od 1 stycznia 2019r. będzie miała likwidacja dualizmu Inspekcji Transportu Drogowego poprzez wyłączenie z szeregów administracji zespolonej. Pozwoli to na ujednolicenie zarobków na tych samych stanowiskach we wszystkich Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego. Rada Krajowa ZZITD z uznaniem przyjęła zaproszenie do prac nad oceną skutków ryzyka projektu ustawy o „odzespoleniu”  Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

W trakcie spotkania dyskutowano nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych w zakresie pracy inspektorów w godzinach nocnych.  Pan Łukasz Bryła zapewnił, że do końca kwietnia do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego zostaną wysłane wytyczne regulujące kwestie pracy w godzinach nocnych.