Głos poparcia

Poniżej zamieszczamy kolejny głos poparcia dla naszego protestu.