ZZITD podpisała Porozumienie z GITD

W dniu 23 stycznia 2019 roku Rada Krajowa ZZITD podpisała Porozumienie z GITD, które pozwala na zawieszenie protestu. Omówienie treści Porozumienia zostało wysłane na skrzynki e-mail Przewodniczących ZOZ ZZITD. Rada Krajowa ZZITD będzie monitorować realizację Porozumienia przez GITD. Tym samym, zgodnie z treścią porozumienia z dniem 25 stycznia 2019 roku następuje zawieszenie protestu zarządzonego przez RK ZZITD.