Zawieszenie protestu

W związku z podpisaniem w dniu 23 stycznia 2019r. porozumienia z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Rada Krajowa ZZITD podjęła uchwałę o zawieszeniu protestu z dniem 25 stycznia 2019r.

Tym samym zostaje również zawieszona działalność Komitetu Protestacyjnego.