Walne Zebranie Delegatów

Na dzień 19 marca 2020r. RK ZZITD zwołała Walne Zebranie Delegatów. Zebranie odbędzie się w Hotelu Podróżnik Koszuty 16a Środa Wlk. Rozpoczęcie obrad godz. 10:00.

Szczegóły oraz porządek obrad zostaną przekazane drogą elektroniczną Przewodniczącym ZOZów.