Spotkanie z GI i WI

Na dzień 20 marca 2020r. zaproszono do udziału w  spotkaniu z członkami Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego i Zakładowych Organizacji Związkowych Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhura i wszystkich Wojewódzkich Inspektorów.

Wierzymy, iż najlepszą formą rozwiązywania problemów jest dialog i  rozmowa.

Wyrażamy nadzieję, iż zaproszeni goście przyjmą nasze zaproszenie, a  wspólnie podjęte decyzje zaowocują w przyszłości wypracowaniem rozwiązań satysfakcjonujących nas wszystkich.