Spotkanie przedstawiciela ZZITD z Ministrem Pracy

W dniu 06.05.2015 w Warszawie miało miejsce spotkanie w siedzibie OPZZ Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza ze stroną społeczną. Spotkanie odbyło się w Komisji Młodych OPZZ.

Z ramienia ZZITD w spotkaniu wziął udział sekretarz Rady Krajowej kolega Damian Szostak.

Tematem spotkania byłą sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy, jej perspektywach i zagrożeniach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu branż. Reprezentowane były branże górnictwa, energetyki, kolei, szkolnictwa,  a także związkowcy z ZUS, inspekcji sanitarnej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, Poczty Polskiej, banków, służby zdrowia i  gospodarki komunalnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Dyskusja prowadzona była przez Joannę Bieńkowską – Terlecką, przewodniczącą Komisji Młodych OPZZ. W toku dyskusji krytycznie oceniono sytuację osób poszukujących pracy jak i tych którzy są już zatrudnieni. Podniesiono również brak regulacji prawnych chroniących młodych przed wyzyskiem.

Odnosząc się do tej wypowiedzi minister stwierdził, że jego resort pracuje nad systemowymi i kompleksowymi rozwiązaniami poprawiającymi sytuację młodych ludzi na rynku pracy. W skład tych rozwiązań wchodzą między innymi : ograniczanie umów okresowych, promowanie czynnika społecznego w zamówieniach publicznych polegające na preferowaniu firm zatrudniających pracowników na umowę o pracę. To także wsparcie dla zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy oraz odmrożenia płac w sferze budżetowej.

W negocjacjach nad wskaźnikami do budżetu państwa na 2016 r. ważnym punktem jest poziom wzrostu płacy minimalnej.
Minister Kosiniak – Kamysz wysoko ocenił merytoryczną współpracę z OPZZ, której podstawą jest dialog. Osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi i pracodawcami zaowocowało przyjęciem projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, tworzącej nowe ramy konsultacji w najważniejszych sprawach dla obywateli.
W dyskusji nie brakło sceptycznych ocen działalności rządu w tym ministerstwa pracy. Oczekiwania młodzieży nie są spełniane w wystarczającym stopniu. Młodzi obawiają się, że  obietnice rządu, składane szczególnie w okresie wyborczym, mogą okazać się deklaracjami bez pokrycia.

20150506_1315151